Banker

ATM-as-a-Service; administrere og drive minibanknettverket ditt

Minibanken utvikler seg fra sin tradisjonelle rolle som kontantutlevering til en fullverdig selvbetjeningskanal. Teknologien gir plattformen for å bygge på innovative tjenester som endrer interaksjonsmodellen, bredden og dybden på tilbudte tjenester, samt tilgjengelighet på tjenestenivå og sikkerhetsfunksjoner.

Med vårt ATM-as-a-Service verditilbud, tilbyr vi banker og finansinstitusjoner (FI) en løsning for å utnytte teknologien vår, vårt globale ATM Network-fotavtrykk og vår langvarige operasjonelle ekspertise for å oppnå kostnadseffektivitet og overlegen kundeopplevelse .

Vi tilbyr også allsidige tjenestepakker som inkluderer administrerte tjenester for bankens minibanknettverk, tilkobling til vårt uavhengige minibanknettverk med våre Nettverksdeltakelsesavtale og muligheten for å kjøpe bankminibanker med Program for kjøp av eiendeler.

AVTALE FOR NETTVERKDELTAGELSE

Våre bank- og FI-partnere kan nyte tilgang til våre minibanknettverk gjennom våre fleksible nettverksdeltakelsesavtaler

ATM OUTSOURCING

Globale leverandøravtaler og -tjenester tilbys også og kan integreres i vår portefølje

PROGRAM FOR KJØP AV EIENDELER

Tilbyr flere fordeler innen kostnadsoptimalisering og markedstilstedeværelse

Kontakt oss
GRØNT NUMMER

Søk