Bruksvilkår for nettsiden (NORGE)

Standarddokumenter | Opprettholdt | Norge

Vilkår angående tilgang til og bruk av en nettside under norsk lov. Denne ressursen var tidligere kjent som Vilkår for bruk av nettside (NORGE).

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR BRUK AV DENNE NETTSIDEN  

HVA BESTÅR DISSE VILKÅRENE AV?  

Disse vilkårene viser reglene for bruk av nettsiden vår https://www.euronetatms.no/ (nettsiden vår).

HVEM VI ER OG HVORDAN DU KONTAKTER OSS  

https://www.euronetatms.no

er en nettside drevet av Euronet 360 Finance Limited [SW1] – Branch («Vi», «Vår», «Oss»), registrert under bedriftsnummer 821247152, med registrert kontor på Skippergata 33, 0154 Oslo, Norge.

For å kontakte oss, send oss en e-post til contact@euronetworldwide.com eller ring vår kundeservice på +47 800 69 664, mellom kl. 09.00-16.00, mandag til fredag.

Hvis du ønsker å klage på driften eller bruken av denne nettsiden, ber vi om at du sender oss klagen på e-post til ovennevnte e-postadresse. Husk å beskrive i klagen dine bekymringer rundt driften eller bruken av nettsiden og inkluder kontaktdetaljene dine.

VED BRUK AV NETTSIDEN VÅR AKSEPTERER DU DISSE VILKÅRENE  

Ved å bruke nettsiden vår bekrefter du at du aksepterer disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke nettsiden vår.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

DET ER ANDRE VILKÅR SOM KAN GJELDE DEG  

Disse bruksvilkårene refererer til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder din bruk av nettsiden vår.

VI KAN GJØRE ENDRINGER PÅ DISSE VILKÅRENE  

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bruke nettsiden vår bør du sjekke disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det tidspunktet. Disse vilkårene ble sist oppdatert 21/12/2023.

VI GJØR ENDRINGER PÅ NETTSIDEN

Vi kan oppdatere og endre nettstedet fra tid til annen for å gjenspeile endringer i produktene våre, brukernes behov og forretningsprioriteringer.

Du er ansvarlig for å sikre alle nødvendige ordninger (inkludert med din leverandør av telekommunikasjonstjenester) for å få tilgang til nettstedet vårt.

VI KAN SUSPENDERE ELLER TREKKE TILBAKE NETTSIDEN VÅR  

Nettsiden vår er gratis å bruke.

Vi garanterer ikke at nettsiden vår, eller noe innhold på den, alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Vi kan suspendere eller trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten av alle eller noen deler av nettsiden for forretninger eller driftsårsaker. Vi vil prøve å gi deg rimelig varsel om enhver suspensjon eller tilbaketrekking.

Du er også ansvarlig for å sikre at alle som går inn på siden vår via internettforbindelsen din er klar over disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

NETTSIDEN OG INFORMASJONEN DERI ER KUN FOR BRUKERE I NORGE

Nettsiden og informasjonen deri er rettet mot mennesker som bor i Norge. Vi representerer ikke at innholdet som er tilgjengelig på eller gjennom nettsiden vår er egnet for bruk eller tilgjengelig på andre steder.

HVORDAN DU KAN BRUKE MATERIALET PÅ NETTSIDEN VÅR  

Vi er eier eller lisenshaver av alle immaterielle rettigheter på nettsiden, og i materialet som er publisert på den. Disse verkene er beskyttet av lover om opphavsrett og traktater verden over. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du kan skrive ut én kopi, og kan laste ned utdrag, av alle sider fra nettsiden vår til personlig bruk, og du kan tiltrekke oppmerksomheten til andre i organisasjonen din til innhold som er lagt ut på nettsiden.

Du må ikke modifisere papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra medfølgende tekst.

Vår status (og det til alle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innhold på nettsiden vår må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke noen del av innholdet på nettsiden vår til kommersielle formål uten å ha fått en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere, og du må ikke, helt eller delvis, reprodusere, videredistribuere eller publisere til andre personer.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettsiden vår i strid med bruksvilkårene, vil retten din til å bruke nettsiden opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller destruere eventuelle kopier av materialet du har laget.

IKKE STOL PÅ INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDEN  

Innholdet på nettsiden vår er kun gitt for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du bør stole på. Du må innhente profesjonelt eller spesialråd før du tar eller avstår fra, noen handling på grunnlag av innholdet på nettsiden vår.

Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettsiden gir vi ingen representasjoner eller garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, om at innholdet på nettsiden er nøyaktig, fullstendig, oppdatert eller tilgjengelig for gjenfinning. Dette gjelder også innholdet som gis av tredjeparter. Estimater og evalueringer gjenspeiler oppfatningen til den respektive forfatteren på tidspunktet for forberedelse eller utdyping. Disse kan være utdaterte av dagens utvikling eller på annen måte ha endret seg uten endringer i vurderingene, utdypingene og informasjonen som er gitt. Hvis innholdet er gjort tilgjengelig av tredjeparter eller reflekterer tredjeparters mening, trenger det ikke være i samsvar med synspunktene våre, men kan til og med motsi dem.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NETTSIDER SOM VI HAR LENKER TIL  

Der nettsiden vår inneholder lenker til andre nettsider og ressurser levert av tredjeparter, er disse lenkene kun gitt for din informasjon. Slike lenker skal ikke tolkes som godkjenning fra oss av de tilknyttede nettsidene eller informasjon du kan få fra dem.

Vi har ingen kontroll over innholdet i disse nettsidene eller ressursene.

BRUKERGENERERT INNHOLD ER IKKE GODKJENT AV OSS  

Denne nettsiden kan inneholde informasjon og materiale lastet opp av andre brukere av nettsiden, inkludert til oppslagstavler og chatterom. Denne informasjonen og materialene er ikke verifisert eller godkjent av oss. Synspunktene uttrykt av andre brukere på nettsiden vår representerer ikke våre synspunkter eller verdier.

HVORDAN Å KLAGE PÅ INNHOLD LASTET OPP AV ANDRE BRUKERE  

Hvis du ønsker å klage på innhold lastet opp av andre brukere kan du kontakte oss på https://www.euronetatms.no/euronet-kontakt-oss/.

HVORDAN VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER  

Vi vil kun bruke dine personopplysninger som angitt i vår personvernerklæring: https://www.euronetatms.no/personvernpolicy/.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR VIRUS, OG DU SKAL IKKE INTRODUSERE SLIKE  

Bruk av nettsiden krever en enhet med internettilgang som støtter en nettleser (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing eller deres oppgraderinger) i nettleseren. Vi garanterer ikke at nettsiden vår er sikker eller fri for feil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettsiden vår. Du bør bruke din egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke nettsiden vår ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettsiden vår, serveren som nettsiden er lagret på eller noen server, datamaskin eller database tilkoblet nettsiden vår. Du må ikke angripe nettsiden vår via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Slike aktiviteter kan være forbudt, og vi vil varsle relevante rettshåndhevelsesmyndigheter om dette, og samarbeide med nevnte myndigheter ved å avsløre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd, vil din rett til å bruke nettsiden vår opphøre umiddelbart.

REGLER FOR Å OPPRETTE EN LENKE TIL NETTSIDEN VÅR  

Du kan opprette en lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader ryktet vårt eller utnytter det.

Du må ikke opprette en lenke på en slik måte at den antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller tilslutning fra vår side der ingen eksisterer.

Du må ikke opprette en lenke til nettsiden vår på noen nettside som ikke eies av deg.

Nettstedet vårt må ikke være innrammet på noen annen nettside, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettsiden enn hjemmesiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til å opprette en lenke uten varsel.

Hvis du ønsker å opprette en lenke til eller bruke noe annet innhold på nettsiden vår enn det som er angitt ovenfor, kontakt contact@euronetworldwide.com.

HVILKE LANDS LOVER GJELDER VED TVISTER?  

Disse bruksvilkårene for nettsiden er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av nettsiden vår som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres av domstolen med territoriell og materiell jurisdiksjon.

Vi henviser deg til EUs plattform for utenrettslig online tvisteløsning, som kan nås på følgende nettadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontakt oss

Søk