Nettverksdeltakelsesavtale

Våre bank- og FI-partnere kan nyte tilgang til våre minibanknettverk gjennom våre fleksible nettverksdeltakelsesavtaler. Denne avtalen øker umiddelbart bankens/FIs markedsfotavtrykk, uten behov for kapitalinvesteringer.

Gjennom våre ISO8583-spesifikasjoner kan vi etablere direkte Host to Host (H2H)-forbindelser til bankens/FIs IT-systemer med minimalt avbrudd i tjenesten.

Fordeler for banken

  • Mindre driftskostnader, direkte forbedring til P&L; ingen CAPEX-behov
  • Delvis eller fullstendig kjøp av bankens nåværende minibankflåte; umiddelbar kapitaltilførsel og positiv kontantstrøm
  • Fullstendig operativt ansvar inkludert avtalte servicenivåer og fleksible samarbeidsordninger
  • Avansert kontantprognose og fyllingsprosesser
  • Forbedret minibanksikkerhet
  • Forbedret ATM-nettverk tilstedeværelse med tilkobling til det eksisterende Euronet EFT ATM-nettverket
  • Verdiskapende tjenester til kundene
  • Forretningskontinuitet
  • Utvidet rekkevidde for banktjenester til kundebasen

ATM OUTSOURCING

Globale leverandøravtaler og -tjenester tilbys også og kan integreres i vår portefølje

PROGRAM FOR KJØP AV EIENDELER

Tilbyr flere fordeler innen kostnadsoptimalisering og markedstilstedeværelse

Kontakt oss
GRØNT NUMMER

Søk