Minibanker med kontantinnskudd

Rask og sikker løsning

Våre banebrytende innskuddsminibanker tilbyr banker, selgere og forbrukere muligheten til å sette inn kontanter 24×7 via vårt sikre og kompatible nettverk. Vårt veletablerte servicesenter administrerer kontantinnskuddene og tilbyr kontantprognoser og maskinbalanseringsteknikker for en optimal kontantinnskuddsdrift.

Vår innskuddsløsning gir mulighet for raskere og enklere behandling, strammere kontroll over kontantstrømmer og en sikker, etterspørselsdrevet tilpasset løsning for kontantforsyning og -avhending.

Fordeler med minibanker med kontantinnskudd:

  • Rask og sikker kontantinnbetaling
  • Reduksjon av kontanthåndteringskostnader
  • Løsninger for bankkunder
  • Løsninger for selgere og forbrukere
  • Sikker og etterspørselsdrevet kontantdisponering og -forsyning
  • Raskere og enklere prosesser
  • Merkekontroll og kontroll

*kontakt vårt lokale kontor for mer informasjon og for å sjekke om denne løsningen er tilgjengelig i ditt område

CIT MINIBANKER

Fullt administrert tjeneste

SELGER FYLLER MINIBANKER

Redusere forretningskostnader

INTERNE MINIBANKER

Minimum fotavtrykk, verdifull service

EKSTERNE MINIBANKER

Tilgang til kontanter 24×7

FAÇADE MINIBANKER

En praktisk og attraktiv løsning

MOBILE MINIBANKER

Nødvendig for hvert arrangement

Kontakt oss
GRØNT NUMMER

Søk