Euronet introduserer uttaksgebyr: Dette trenger du å vite

Euronet introduserer uttaksgebyr: Dette trenger du å vite

ATM uttaksgebyr (Direct Access Fee), er et gebyr forbundet med uttak av kontanter fra en minibank. Et slikt gebyr bestemmes av minibankoperatøren og presenteres for kunden før transaksjonen fullføres. Uttaksgebyret (DAF ) skal ikke forveksles med gebyret som kundens bank kan kreve av kunden for transaksjonen. Gebyret vil fremkomme tydelig på skjermen og kunden vil få valget mellom å fortsette eller avbryte transaksjonen. 

Minibankoperatøren innfører uttaksgebyr (DAF) for å gjenspeile de økende kostnadene ved å tilby kontanttilgang 24/7. Inntil nylig var det vanlig praksis (og er det fortsatt i noen tilfeller) at bankene ikke tok gebyr for kontantuttak når kundene brukte bankens egne minibanker. I mange tilfeller krever imidlertid banken et gebyr fra sine kunder for kontantuttak i minibanker som tilhører en annen bank eller en uavhengig minibankoperatør (IAD). En slik praksis fører til en feilfunksjon i markedet, der minibankoperatøren ikke kompenseres direkte for den leverte kontanttjenesten.

ATM-gebyr er et forsøk på å tillegge tjenestegebyret til den faktiske leverandøren (i dette tilfellet minibankoperatøren).

De fleste minibankoperatører, inkludert Euronet, bruker allerede uttaksgebyr (DAF) på internasjonale transaksjoner på minibanker og kan nå utvide tjenesten for kontantuttak fra innenlandske kort utstedt av lokale banker. Nylige utviklinger i minibankindustrien har gitt minibankoperatører muligheten til å anvende et slikt gebyr på innenlandske kortinnehavere for å imøtekomme de økende kostnadene ved å etablere og opprettholde et minibanknettverk. Norge har vært ett av de landene som omfattes av denne endringen. Anvendelsen av uttaksgebyr (DAF) er allerede en vanlig praksis i mange markeder i Europa.

Å drive et minibanknettverk er en kompleks og kostbar virksomhet.

Å sikre kontanttilgang og opprettholde et velfungerende minibanknettverk som betjener både lokalsamfunn og internasjonale reisende 24/7 medfører betydelige driftskostnader. For å nevne noen inkluderer disse kostnadene kjøp av minibank, pansrede bilservicetjenester, leiekostnader betalt til eiendomseiere, minibankinstallasjon og vedlikehold, sikkerhetsbestemmelser, samsvar med gjeldende nasjonale, EU- og Europeiske sentralbankreguleringer. Slike kostnader øker spesielt under de globale økonomiske og inflasjonære pressene, noe som resulterer i høyere kostnader per transaksjon for den leverte tjenesten. Det er ikke overraskende at begrepet «kontantørkener» har dukket opp i mange land på grunn av at banker trekker tilbake sine filialer og minibanker. I motsetning til denne trenden, har Euronet en strategisk forpliktelse til å sikre kontanttilgang for alle, og innføringen av uttaksgebyr (DAF) understøtter dette målet.

Kunder kan ha sterke meninger om å betale gebyrer for bruk av minibanker, men uttaksgebyr (DAF) har blitt nødvendig for å tillate kontinuitet i minibanktjenesten på ønskede steder og er også et rettferdig gebyr som tildeles minibanktjenesteleverandøren.

Dette gebyret vil ikke gjelde for kortinnehavere av banker som har en bilateral avtale med Euronet, der spesielle bestemmelser kan gjelde.

Kontakt oss
GRØNT NUMMER

Søk